Novinky / články

Povinnosti organizací při správě svých dokumentů

Publikováno 16. bře 2009

Vyřazování dokumentů

Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají všechny organizace uvedené v § 3 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (dále jen zákon). V této souvislosti je nutno zdůraznit, že tuto povinnost mají i podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, likvidátoři a správci konkurzní podstaty, nyní insolventní správci v případě dokumentů původce, na kterého byl vyhlášen konkurz (viz. § 3 zák. odst. 2 zákona).

Podrobnosti skartačního řízení a vyřazování dokumentů  jsou uvedeny ve vyhlášce č. 466 § 9 ze dne 13. 12. 2004 o podrobnostech výkonu spisové služby.

Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, které jsou podnikatelé za podmínek stanovených zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona. Dokumenty, které budou podle obsahu vždy vybrány za archiválie jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona.

Výše uvedené povinnosti původců dokumentů (archivaci a péči o dokumenty) za Vás převezme komerční spisovna společnosti AMEX Brno, s.r.o. za výhodných cenových podmínek.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!