Provoz komerční spisovny, archivace dokumentů a účetních dokladů

Provoz komerční spisovny, archivace dokumentů a účetních dokladů

Archivace dokumentů je pragmatickým a ekonomicky výhodným řešením pro subjekty, pro které je vedení vlastního archivu nebo spisovny příliš nákladnou záležitostí.

Komerční spisovna AMEX Brno, s. r. o.

Společnost AMEX Brno, s. r. o. poskytuje služby archivace dokumentů a následnou péči o uložený materiál podnikům a organizacím, insolvenčním správcům a likvidátorům. Archiv je umístěn v objektu na adrese Absolonova 10a, Brno Komín.

Nabízíme: umístění archivu v bezzáplavové oblasti, možnost individuálního uložení dokumentů v oddělených prostorách, veškerou dopravu spisů, vlastní archivaci dokumentů, vyhledávání a dopravu dokumentů do sídla klienta v nejkratším možném termínu.  Kromě toho jako zvláštní službu provádíme skartaci dokumentů.

archív spisové agendy

Cenu archivaci písemností počítáme ze běžný metr a rok ukládaných dokumentů. Cena je závislá zejména na objemu archivovaných písemností a předpokládané frekvenci jejich vytěžování.  Zahrnuje archivaci spisů, dopravu a všechny související služby.

V ceně za archivaci a uložení písemností jsou zahrnuty následující služby:
 1. přemístění, zpracování a aktuální skartace spisů spočívající v následujících činnostech:
  • naložení a odvoz spisového materiálů z místa jeho původního uloženi do komerční spisovny
  • základní roztřídění, uspořádání a uložení písemností,
  • aktuální skartace písemností s již uplynulou dobou uložení,
  • vyhotovení skartačního řádu,
  • řádné označení písemností s vyznačením roku skartace,
  • organizační uspořádání spisového materiálu,
  • komunikace s místně a věcně příslušným státním archivem včetně upozornění o uložení písemností,
  • předání archiválií věcně a místně příslušným státním archívům,
  • zavedení uložené spisové agendy do výpočetního systému spisovny
 2. skladování, evidence a vytěžování písemností spočívající v následujících bodech:
  • archivace písemnosti typu "S",
  • evidence písemností v přehledných celcích,
  • informační vytěžování písemností v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro potřeby objednavatele,  jeho bývalých zaměstnanců a kontrolních orgánů,
  • průběžná skartace písemností ve lhůtách určených obecně závaznými předpisy,
  • vystavení všech potvrzeni o uložení písemností potřebných pro objednavatele z hlediska jeho činnosti v konkurzním řízeni a komunikace s místně a věcně příslušným státním archivem o uložení písemností objednavatele.

Skartaci spisů provádíme jako zvláštní službu všem subjektům majícím o tuto službu zájem. Cena je účtována za běžný metr, případně za kilogram skartovaných spisů.

Naší silnou stránkou je dlouholeté firemní know-how, sehraný a zkušený tým zaměstnanců, vlastnictví objektu ve kterém je naše komerční spisovna umístěna, její moderní vybavení (pojízdné regály pro uložení spisů a kompletní kancelářské vybavení), odborný dohled nad manipulací a uložením spisových agend a vlastní přepravní skupina umožňující naložit a dopravit do spisovny agendu z libovolného místa naší republiky i za zahraničí, non stop provoz a flexibilita při vyhledávání a doručování dokumentů. V našem archivu jsou vytvořeny optimální podmínky pro uložení dokumentů a pro jejich kvalitní a bezpečnou správu. Jsme členy České archivní společnosti.

Prohlédněte si seznam organizací, jejichž písemnosti jsou v naší komerční spisovně uloženy.

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!