Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Aukce a dražby mimo zák. 26/2000 Sb.

Protikorupční nástroj prodeje či pronájmu pro obce

Aukce, případně dražby prováděné mimo zákon 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách) – dále jen ZVD - získávají právem prostor ze kterého postupně vytlačují provádění veřejných dražeb dobrovolných podle výše uvedeného zákona. Příčinou je rigidita ZVD, který neumožňuje provádění veřejných dražeb dobrovolných v elektronické podobě a zejména zpeněžování obecního majetku nebo výběr nájemců prostor v budovách ve vlastnictví obcí. ZVD totiž nezohledňuje skutečnost, že po výběru vhodného kupce, nebo nájemce musí být kupní smlouva resp. nájemní smlouva schválena zastupitelstvem, resp. radou obce.

Výhodou aukce nebo dražby mimo ZVD (dále jen dražby) je jejich smluvní volnost protože nejsou zákonem upraveny. Jsou prováděny podle předem stanovených pravidel zveřejněných předem buď v aukčním řádu, nebo ve všeobecných obchodních podmínkách (u elektronických dražeb a aukcí).

Pro obce jsou aukce a dražby transparentním a protikorupčním nástrojem prodeje obecního majetku nebo výběru nájemce prostor v obecních budovách (byty, podnikatelská činnost apod.). Smluvní volnost  těchto aukcí a dražeb umožňuje jejich využití v souladu se zákonem o obcích. S ohledem na skutečnost, že kupní smlouvu musí schvalovat zastupitelstvo a nájemní smlouvu rada obce, lze do aukčního řádu vložit ustanovení, že vítěz aukce má právo na uzavření smlouvy za cenu, kterou v aukci nabídnul, ale navrhovatel aukce není povinen tuto nabídku přijmout.  Rovněž lze nastavit kritéria pro účastníky aukce resp. dražby. Na příklad lze u aukcí nájemních smluv omezit účastníky aukce podmínkou, že musí být zapsáni v seznamu žadatelů o obecní byt předem stanovenou dobu, u aukce na prodej obecní nemovitosti uvést podmínku, že vítěz aukce musí uzavřít nájemní smlouvu určitého prostoru v nemovitosti ve prospěch obce apod.

Další nezanedbatelnou výhodou je skutečnost, že takto prováděné aukce a dražby jsou výrazně levnější než prováděné veřejné dobrovolné dražby a navíc zde může jejich náklady  nést vítěz aukce, případně vydražitel (což ZVD neumožňuje).

Aukce a dražby  mohou být prováděny klasické nebo v elektronické podobě. Klasické aukce a dražby jsou prováděné v reálném čase a místě v budovách a mají podobu obecně známých dražeb končících příklepem kladívka.  Důležitou podmínkou je, aby prováděné aukce či dražby byly veřejné, tedy aby na ně  měly přístup i osoby, které nejsou přímými účastníky, ale mají na jejich průběhu zájem.

Elektronická aukce a dražby efektivně nahrazují jejich klasické podoby a jsou vhodné zejména pro prodeje souborů movitého majetku. Výhodně se dají použít i pro realizaci prodeje nemovitostí. Zájemci se do elektronické aukce mohou zapojit díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se nacházejí. Účast na aukci z relativního pohodlí domova či kanceláře je nezanedbatelná. Navíc poskytuje elektronická akce jejímu účastníku čas na rozmyšlení  příhozu, nebo stropu jeho nabídky.

Další významnou výhodou elektronické aukce je skutečnost, že všichni účastníci dané aukce mohou sledovat příhozy ostatních účastníků v režimu on-line. Tím posuzují, nakolik je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji přizpůsobovat situaci. O výsledku aukce jsou pak všichni její účastníci informováni okamžitě po jejím skončení.

Aukce a dražby jak v klasické tak i v elektronické podobě  jsou silně protikorupčním nástrojem.  Jsou považovány za nejtransparentnější způsob výběru ze zájemců o koupi nebo pronájmu podle předem daných pravidel a pod přímou kontrolou jak veřejnosti, tak i vlastních účastníků výběru. Z tohoto důvodu by měly být pro obecní samosprávy první volbou  způsobu výběru nevhodnějšího kupce obecního majetku nebo nájemce obecních prostor.

Společnost AMEX  Brno, s.r.o. má  mnohaletou praxi v provádění dražeb a aukcí a to jak klasických tak i elektronických, které realizujeme prostřednictvím webového portálu naší společnosti.  Dražby a aukce provádíme jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a to při zohlednění všech jejich objektivních požadavků a za velmi výhodných finančních podmínek nebo pro obecní samosprávy zdarma. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 840 484 048 nebo 603 852 779 nebo napište  na info@amex-brno.cz.

Zde jsme pro Vás připravili malý slovník k tomuto tematu


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!