Novinky dražební síně AMEX Brno, křišťálově jasné a ostré jako břit

Hodnotová analýza - účinný nástroj dražby

Publikováno 30. led 2010

Zjištění odhadu v místě a čase obvyklé ceny předmětu dražby znalcem vchází obvykle z porovnání cenových nabídek podobných nemovitostí nebo souborů nemovitostí v dané lokalitě.

Celý článek

Nabídka provádění, organizace a kompletní realizace veřejných dražeb

Publikováno 30. led 2010

Jako člen České asociace dražebníků nabízíme zajištění přípravy a realizace dražeb dobrovolných i nedobrovolných po stránce právní, technické, finanční a personální. Formou dražeb prodáváme soubory movitého a nemovitého majetku, pohledávky, dluhopisy, zástavní práva, cenné papíry, směnky, podílové listy apod.

Celý článek

Proč nedůvěřovat některým realitním kancelářím?

Publikováno 30. led 2010

Absence právního rámce výkonu realitní činnosti je pak skutečnost, že s výjimkou několika málo seriózních realitních kanceláří se ty ostatní chovají neeticky, bez obav z následného právního postihu.

Celý článek

Výhody dražby nemovitosti oproti klasickému prodeji nemovitosti

Publikováno 30. led 2010

Mezi třemi způsoby prodeje nemovitosti, tj. přímým prodejem předem vybranému kupci, veřejnou obchodní soutěží a dražbou má prodej prostřednictvím veřejné dražby nepopiratelné výhody. Občanský zákoník dává kupujícímu poměrně široké možnosti uplatnit svá práva v reklamačním řízení, kupující může žádat i dodatečně slevu z kupní ceny, v nejhorším případě od kupní smlouvy odstoupí.

Celý článek

Dva pohledy tří zákonů na prohlídku nemovitosti před dražbou

Publikováno 29. led 2010

Na úvod je důležité konstatovat, že v dražbě není podstatné, jaký je stav vydražené nemovitosti, respektive zda lze předmět dražby, danou nemovitost, provozovat k účelu, k jakému dříve sloužil nebo k jakému jej chce vydražitel provozovat. Pokud však vydražitel až po dražbě \"náhodou\" zjistí, že technický stav vydražené nemovitosti není odpovídající, a proto ji nemůže bez dodatečných oprav a úprav využívat, je to „jeho problém“. Příklepem dochází k přechodu vlastnického práva a z toho důvodu nelze požadovat slevu, reklamovat vady, anebo od nabytí odstoupit. Z tohoto důvodu je pro potenciální zájemce o dražbu naprosto nezbytné se ještě před dražbou ujistit o skutečném technickém stavu dražené nemovitosti.

Celý článek

Daň z převodu nemovitosti u veřejných dražeb

Publikováno 28. led 2010

Podívejme se nyní na daň z převodu nemovitosti, a to z pohledu veřejné dražby dobrovolné. Předpokládejme, že mnoho lidí aspoň jednou v životě nějakou tu svou nemovitost přímo prodalo, respektive v dohledné době prodá. Tam je to při placení daně z převodu nemovitosti docela jasné. Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je prodávající. Jinak je tomu však v případě veřejné dražby. Zde je naopak poplatníkem daně z převodu nemovitosti nabyvatel, přesněji vydražitel.

Celý článek

Filosofie dražebníka

Publikováno 28. led 2010

Základní filozofií a silnou stránkou společnosti AMEX Brno, s.r.o., je vytvářet pro své klienty komfortní a přátelské prostředí, individuálně se jim věnovat a vyhovět jejich požadavkům a potřebám. V tomto se výrazně lišíme od ostatních, kteří také vykonávají svou činnost na tomto segmentu trhu.

Celý článek

Dražba a veřejnost veřejné dražby

Publikováno 28. led 2010

Stručné vysvětlení, proč se dražba nazývá dražba veřejná. Původní ustálený názor doktríny týkající se dražeb byl, že dražba je veřejnou proto, že je prováděna za účasti a vedené „veřejných úřadů“.

Celý článek

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!