Novinky / články

Nedobrovolné dražba – uspokojení pohledávky ze zástavy

Publikováno 21. úno 2012

Nedobrovolné dražba – uspokojení pohledávky ze zástavy

Jsme dražebníkem, který má koncesi na provádění jak dobrovolných tak i nedobrovolných dražeb. Dražby provádíme déle jak deset  let  a získali jsme v tomto oboru rozsáhlé zkušenosti. 

V rámci přípravy a následného provedení dražby zajišťujeme také veškeré potřební právní úkony.

Nedobrovolná dražba umožní věřiteli získat uspokojení své pohledávky tím, že v dražbě zpeněží zástavu dlužníka. Zpeněžení zástavy se provádí dražbou a to buď jako dražba v rámci exekuce, dražba prováděná soudem, nebo jako veřejná dražba nedobrovolná. Dražba v rámci exekuce nebo dražba soudním  prodejem se provádí podle ustanovení § 323 a následujících zák. č. 99/1963 Sb. v platném znění (občanský soudní řád – OSŘ),. Nedobrovolné dražby se provádí podle ustanovení § 36 a následujících zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění (zákon o veřejných dražbách – ZVD). Jde tady o dvojí základní režim prováděná dražeb.

Ve srovnání dražeb má nedobrovolná dražba prováděná podle zákona o veřejných dražbách několik výrazných výhod oproti dražbě prováděné v režimu exekuce exekutorským úřadem nebo v režimu soudního prodeje.:

·       výrazně omezuje pletichy při dražbě, protože dražba každé nemovitosti nebo předmětu nad 100 tis. Kč musí být zveřejněna na tzv. centrální adrese (www.centralniadresa.cz), kterou provozuje Česká pošta, s.p. Navíc musí být průběh nedobrovolné dražby nemovitosti u které nejnižší podání přesáhne 1,0 mil. Kč. ověřen notářským  zápisem.

·       veřejná dražbanedobrovolná má výrazně nižší nákladynež dražba prováděná v režimu exekuce. Zákon o veřejných dražbách omezuje výši odměny dražebníka a jeho odměna uvedená ve smlouvě o provedení dražby nesmí být překročena. Uspokojení pohledávky dražebního věřitele je pak vyšší.  

·       nejnižší podání v nedobrovolné dražbě se stanovuje tak, aby se dosáhlo maximálního výnosu k uspokojení pohledávky věřitele

·        nedobrovolná dražba také umožňuje relativně rychlé zpeněžení zástavy. Nedobrovolná dražba může být  v optimálním případě  provedena do 90ti dnů po podepsání smlouvy o provedení dražby.

 

Kdy můžete jako věřitel navrhnout nedobrovolnou dražbu a tím uspokojit svou pohledávku:

a)      musíte mít svou pohledávku je zajištěnou zástavním právem k předmětu dražby,

b)      musíte mít svou pohledávku přiznanou vykonatelným soudním rozhodnutím nebo doloženu vykonatelným notářským zápisem nebo jiným vykonatelným rozhodnutím.

V případě, že sice máte svou pohledávku zajištěnou zástavním právem, ale chybí Vám její přiznání podle bodu b), vykonatelné rozhodnutí Vám právní cestou zajistíme.

Rádi Vám poskytneme k Vašemu konkrétnímu případu bezplatnou konzultaci.

 

 

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!