Novinky / články

Nabídka provádění, organizace a kompletní realizace veřejných dražeb

Publikováno 30. led 2010

Nabídka provádění, organizace a kompletní realizace veřejných dražeb

Jako člen České asociace dražebníků nabízíme zajištění přípravy a realizace dražeb dobrovolných i nedobrovolných po stránce právní, technické, finanční a personální. Formou dražeb prodáváme soubory movitého a nemovitého majetku, pohledávky, dluhopisy, zástavní práva, cenné papíry, směnky, podílové listy apod. Nemovitostmi nabízené v dražbě přitom mohou být soubory nemovitostí i jednotlivé rodinné domy, vily, vesnické domky a chalupy, rekreační chaty, zemědělské i komerční objekty (nájemní domy, výrobní haly, sklady, hotely, penziony, restaurace, pozemky, zahrady, velkostatky, statky apod. Z movitého majetku kupříkladu bez problémů vydražíme obráběcí stroje a nástroje, jeřáby a dále i nábytek, starožitnosti, umělecké předměty, obrazy atd.

Zákon č. 26/2000 Sb. umožňuje rychlou a efektivní realizaci institutů, používaných při zajištění pohledávek. Věřitel je oprávněn postupovat samostatně, prostřednictvím dražebníka, aniž byl odkázán na často zdlouhavý postup justičních orgánů. Je schopen dosáhnout uspokojení svých nároků vůči dlužníkovi v době kratší než průběhem exekučního řízení. Dražba omezuje až vylučuje neochotu či ochotu dlužníka splatit dluh, zajišťuje profesionální provedení dražby koncesovaným a pojištěným subjektem dražebníka a licitátora. Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby, tedy k tíži dlužníka.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!