Novinky / články

Dražba, exekuce a veřejná dražba – uspokojení pohledávky ze zástavy

Publikováno 23. úno 2010

Dražba, exekuce a veřejná dražba – uspokojení pohledávky ze zástavy

V principu má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky, která není plněna, nebo je plněna částečně,  zpeněžením zástavy. Zpeněžení zástavy se v tomto případě provádí jako dražba a to buď jako dražba v rámci exekuce, dražba prováděná soudem, nebo jako veřejná dražba nedobrovolná. Dražba v rámci exekuce nebo dražba soudním  prodejem se provádí podle ustanovení § 323 a následujících zák. č. 99/1963 Sb. v platném znění (občanský soudní řád – OSŘ), dražby v rámci veřejné dražby se provádí jako dražby nedobrovolné podle ustanovení § 36 a následujících zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění (zákon o veřejných dražbách – ZVD). Jde tady o dvojí základní režim prováděná dražeb.

Ve srovnání dražeb má dražba prováděná v režimu „veřejná dražba nedobrovolná“ několik výrazných výhod oproti tomu, když je dražba prováděné v režimu exekuce exekutorským úřadem nebo v režimu soudního prodeje. Veřejná dražba postupuje podle ZVD, kde je naprosto přesně stanoven postup, jak má dražba probíhat. Jde o to, že:

  • výrazně omezuje pletichy při dražbě, protože dražba každé nemovitosti či předmětu nad 100 tis. Kč musí být zveřejněna na tzv. centrální adrese (www.centralniadresa.cz), kterou provozuje Česká pošta, s.p. Exekuce, prováděné exekutory, soudní dražba či dražby prováděná finanční úřady (postupují podle OSŘ) nemají povinnost zveřejňovat dražby na Centrální adrese. Soudy a exekuce prováděné exekutory mohou dražební  vyhlášku vyvěsit pouze „v tmavém koutě“ na úřední desce soudu. Pouze finanční úřady zveřejňují povinně své dražby na stránkách ministerstva financí (www.mfcr.cz). Od února 2009 je sice za úplatu k dispozici výpis exekucí (www.ceecr.cz), kde však dražby nejsou uvedeny. Od října letošního roku Exekutorská komora spustila, po četných urgencích, svůj web s informacemi o dražbách nemovitostí (www.portaldrazeb.cz), kde mohou (ale nemusí) exekutoři uveřejňovat informace o svých dražbách nemovitostí.

  • veřejná dražba nedobrovolná má výrazně nižší náklady než dražba prováděná v režimu exekuce. ZVD omezuje výši odměny dražebníka a jeho odměna uvedená ve smlouvě o provedení dražby nesmí být překročena. Uspokojení pohledávky dražebního věřitele je pak vyšší (pokud pohledávka přesahuje dražební hodnotu předmětu dražby) nebo přesahuje-li dosažený výtěžek dražby pohledávku, pro kterou byla dražba nařízena, zbytek výtěžku, který bude vyplacen zástavci bude větší.

  • exekuce, dražba prováděná exekutory, dražba soudním prodejem nebo finančním úřadem podle OSŘ (§329) stanoví, že nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny. Tímto ustanovením se výnos dražby výrazně snižuje. Režim veřejné dražby takové omezení nemá a je na odhadu dražebníka, aby maximalizoval výnos dražby stanovením přiměřeného nejnižšího podání.

  • také rychlost zpeněžení, tj. provedení dražby, hraje ve prospěch veřejné dražby oproti dražbě v režimu exekuce. Veřejná dražba může být  v optimálním případě  provedena to 90ti dnů po podepsání smlouvy o provedení dražby.
[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!