Novinky / články

AMEX Brno vyhrál další tendry pro archivace spisů společností

Publikováno 11. čec 2010

AMEX Brno vyhrál další tendry pro archivace spisů společností

Komerční spisovna – (dále jen archiv) nabízí kompletní správu spisových agend v objektu, který je ve výhradním vlastnictví společnosti AMEX Brno, s.r.o. na adrese Brno Komín, Absolonova 10a, PSČ 624 00. V současné době jsou ve spisovně archivovány spisové agendy cca. 157 organizací.

Archiv je umístěn mimo možnou záplavovou oblast. Je vybavena vozíkovými a částečně i stacionárními regály, dále pak nezbytným kancelářským vybavením (počítač, kopírka apod.), trezorem, mobilními hasicími prostředky, samostatným hydrantem, hlásiči požáru a zabezpečovacím zařízením. Maximální pozornost je věnována požární bezpečnosti archivu. Archiv byl posouzen z hlediska vhodnosti pro ukládání živé agendy Moravským zemským archivem a Stavebním úřadem Úřadu městské části Brno-Komín, který pravomocně povolil svým rozhodnutím její užívání

Stěhování  spisových agend včetně jejich naložení a složení je zajišťováno v případě požadavku ukladatele vlastními prostředky spisovny. 

Ukládání dokumentů, jejich přijímání, třídění a péče o ně probíhá ve smyslu platných předpisů. Je sledována doba uložení a skartace. Souhlas ke skartaci dává Moravský zemský archiv na základě podané žádosti. Tomuto státnímu archivu jsou též protokolárně předávány archiválie k trvalému uložení.

Spisové agendy jsou přijímány v pracovní dny v době od 7,00 do 18,00 hod. Individuálně možno dohodnout tyto služby i mimo uvedenou dobu.

Vyhledávání dokumentů  je prováděno standardně do 24hod., v naléhavých případech do 6 hodin. Spisy nebo jejich kopie možno individuálně doručovat kurýrem, nebo po skenování elektronicky.

Tyto fakta svědčí o vysoké kvalitě a profesionalitě poskytovaných služeb, což v poměru k ceně vychází v náš prospěch při získávání veřejných tendrů a výběrových řízení. V poslední době jsme vyhráli 3 výběrová řízení na uložení, vytřídění a uschování dokumentů v našem archívu.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!