Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí
a-z

Plná moc k dražbě - zastoupení právnické osoby

Plná moc k dražbě - zastoupení právnické osoby

P l n á    m o c

 

 

 

Společnost ………………………………

 

se sídlem…………………………………

 

IČ: ………………………………………

 

zastoupená …………………………….

 

zapsaná v  obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v………………… oddíl … vložka…

(jako zmocnitel)

 

uděluje tímto ve smyslu § 4 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění (zákon o veřejných dražbách)

 

p l n o u    m o c

 

zmocněnci panu/paní …………………., r.č.:……………., bytem ………………, aby zmocnitele zastupoval při veřejné dražby dobrovolné/nedobrovolné 1)  konané dne …………… ve které bude dražen předmět dražby 2) a to:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zmocněnec je oprávněn bez výhrad a v plném rozsahu jednat ve všech věcech jménem zmocnitele  a vykonávat všechny úkony související se zastoupením zmocnitele při veřejné dražbě výše uvedené včetně podpisu listin.

 

Zmocnitel dále čestně prohlašuje, že není osobou vyloučenou z dražby a že splňuje podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách v platném znění, což potvrzuje podpisem na této plné moci.

 

 

 

V…………, dne …………………..

 

 

 

…………………………………………..

        úředně ověřený podpis zmocnitele

 

 

 

 

 

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

 

 

V …………………., dne … ……….                          --------------------------------------------------------

                                                                                                                   podpis zmocněnce plným jménem a příjmením

 

Příloha:ověřený výpis z obchodního rejstříku

 

_______________________________________________

1)     nehodící se škrtněte

2)     předmět dražby opsat z dražební vyhlášky

Související stránka: Připravované aukce a dražby

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!