Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí
a-z

Plná moc k dražbě-zastoupení jednoho z manželů do SJM

Plná moc k dražbě-zastoupení jednoho z manželů do SJM

P l n á    m o c

 

 

Já, níže podepsaný/podepsaná1) jako manžel/manželka zmocněnce 1)

 

…………………….,  r.č.: .: .: ……….., bytem………. ………

(jako zmocnitel)

 

 

udělují tímto ve smyslu § 4 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění (zákon o veřejných dražbách)

 

p l n o u    m o c

 

svému manželovi/své manželce1) (jako zmocněnci) panu/paní 1)…………………., r.č.:……………., bytem ………………, aby mě zastupoval/zastupovala 1)při veřejné dražby dobrovolné/nedobrovolné 2)  konané dne …………… ve které bude dražen předmět dražby 3) a to:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Zmocněnec je oprávněn bez výhrad a v plném rozsahu jednat ve všech věcech jménem zmocnitelů  a vykonávat všechny úkony související se zastoupením zmocnitelů při veřejné dražbě výše uvedené včetně podpisu listin.

 

Zmocněnec i zmocnitel dále čestně prohlašují, že nejsou osobami vyloučenými z dražby a že splňují podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách v platném znění, což potvrzují podpisem na této plné moci.

 

Vydražený předmět dražby přijmou manželé do společného jmění  manželů

 

 

V…………, dne …………………..

 

 

 

…………………………………………..                

        úředně ověřený podpis zmocnitele                                              

 

 

 

 

 

 

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

 

 

V …………………., dne … ……….                          --------------------------------------------------------

                                                                                                                   podpis zmocněnce plným jménem a příjmení

 

_______________________________________________

1)     nehodící se škrtněte

2)     datum opsat z dražební vyhlášky

3)     předmět dražby opsat z dražební vyhlášky

Související stránka: Připravované aukce a dražby

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!