Novinky / články

Zpeněžení obecního majetku pomocí veřejné dražby

Publikováno 11. bře 2011

Zpeněžení obecního majetku pomocí veřejné dražby

Obecní majetek je v mnoha případech výhodnější zpeněžovat dobrovolnou dražbou než prodejem ve výběrovém řízení. Pro zjednodušení je možno problém otočit: kdy je zpeněžování veřejnou dražbou pro obce nevýhodné? V podstatě ve dvou případech. Ten první je, když obec chce v obecním majetku nebo v jeho části zachovat stávající způsob využití (obchod, zdravotní zařízení apod.). Druhým případem je zpeněžení majetku, který není tak lukrativní, aby přilákal víc jak jednoho nebo dva zájemce. Pokud jde o lukrativní majetek (movitý nebo nemovitý) a nejsou na něj kladeny žádné další závazky, pak je zpeněžení majetku veřejnou dražbou to pravé.

Nejprve nevýhody, které veřejná dražba obnáší. Tou první a v podstatě jedinou je skutečnost, že je nutno zaplatit dražebníka a jeho náklady. Na druhé straně dražebníci v současném konkurenčním prostředí účtují minimální výše odměn a náklady dražby lze také jednáním snížit na minimum.

Výhod veřejné dražby je několik. Tou první je, že při přítomnosti několika účastníků dražby se vytvoří v dražební síni žádané soutěžní prostředí a tím je možno dosáhnout zajímavé ceny dosažené vydražením. Druhou nikoliv nepodstatnou výhodou je skutečnost, že podstatnou dražby není úplatný převod vlastnictví k určité věci realizovaný na základě právních úkonů, ale přechod vlastnictví vztažený k příklepu.Přechod vlastnictví znamená, že vydražitel nemůže v dalším jednat podle občanského zákoníku, tj. po zaplacení uplatňovat vady draženého předmětu, odstoupit od smlouvy z těch či oněch příčin nebo žádat dodatečně slevu z ceny. Udělení příklepu při dražbě znamená, že vydražitel „kupuje“ předmět dražby jak stojí a leží. Z hledisky zpeněžení obecného majetku je navíc zpeněžení dražbou proces transparentní a při zachování všech ustanovení zák. č. 26/200 Sb. v platném znění (zák. o veř. dražbách) je není možné zmanipulovat.

Z hlediska platné legislativy zákona o obcích a souvisejících předpisů jde o toto: je nutno zachovat ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích o zveřejnění záměru zpeněžit konkrétní majetek (nemovitost). Rozhodnutí zastupitelstva o zpeněžení nemovitosti obce v dobrovolné veřejné dražbě lze také chápat jako jednu z posledních možností občanů obce ovlivnit další „osud“ této složky obecního majetku. Z těchto důvodů by záměr obce rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dobrovolné dražbě měl být zveřejněn zásadně před rozhodnutím zastupitelstva obce o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě a to 15 dní před projednáním v orgánech obce. Po uplynutí této doby může zastupitelstvo rozhodnout o zpeněžení nemovitosti ve veřejné dražbě.

Dalším krokem v procesu zpeněžení obecního majetku je výběr dražebníka.
[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!