Novinky / články

Zhodnocení výkonů společnosti AMEX Brno, s.r.o., v oboru veřejných dražeb

Publikováno 21. čec 2008

Pro ilustraci je hodnoceno období 2001 – 2003, tedy počáteční etapa provádění dražeb a období posledních tří let tj. 2006 – 2008.

Srovnáním  grafických příloh na konci textu (graf III. a IV.) o průběhu dražeb, lze vysledovat vzrůstající efektivitu dosažených výsledků.

V letech 2001-2003 společnost úspěšně provedla celkem osm dražeb movitého a nemovitého majetku. Znalecké posudky stanovili hodnotu draženého majetku na cca 108 mil. Kč. Nejnižší podání bylo stanoveno na celkovou sumu cca 56 mil. Kč. Z  rozdílu mezi cenami, které byly stanoveny znaleckými posudky, a cenami dosaženými vydražením vyplývá, že v těchto letech navrhovatelé (výlučně správci konkurzních podstat) realizovali v průměru 75,6 % z celkové hodnoty předmětů dražby. Celková částka dosažená vydražením pak dosáhla 125%  celkové hodnoty nejnižšího podání. To názorně popisuje graf III. Průběh dražeb realizovaných společností AMEX Brno, s.r.o.,  v celkovém objemu v mil. Kč (2003-2001).

V letech 2006 – 2008 provedla společnost patnáct dražeb movitého a nemovitého majetku. Znalecké posudky stanovili hodnotu draženého majetku na cca 72 mi. Kč. Nejnižší podání byla stanoveno na celkovou sumu cca 67 mil. Kč. Cena dosažená vydražením nakonec dosáhla na přibližnou celkovou sumu 87 mil. Kč. Z  rozdílu mezi cenami, které byly stanoveny znaleckými posudky, a cenami dosaženými vydražením vyplývá, že v těchto letech navrhovatelé realizovali v průměru 111 % z celkové hodnoty předmětů dražby. Celková částka dosažená vydražením pak dosáhla 130%  celkové hodnoty nejnižšího podání. Tyto vyhodnocené údaje pak dokresluje graf IV. Průběh dražeb realizovaných společností AMEX Brno, s.r.o., v celkovém objemu v mil. Kč (2006-2008).

Z průběh jednotlivých dražeb ve dvou hodnocených obdobích, a to v etapě 2001-2003 a poté v časovém úseku let 2006-2008 potom lze z přiložených grafů I. a II. této kapitoly vysledovat, jak byla společnost AMEX Brno, s.r.o., úspěšná v rámci konkrétních dražeb. Tyto údaje dávají přehled o cenách dražených věcí movitých i nemovitých dle znaleckých posudků, stanoveném nejnižším podání a nakonec i o částkách dosažených vydražením.

Výrazně lepší výsledky a výtěžnost prodeje při provádění dražeb v posledních letech byly zapříčiněny zejména zavedením nových inovačních prvků jako např. multiparametrické hodnotové analýzy při posuzování dražených nemovitostí apod.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!