Novinky / články

Výhodné řešení pohledávek dražbou

Publikováno 10. dub 2008

Výhodné řešení pohledávek dražbou

Pokud je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti lze ji poměrně rychle a snadno realizovat v nedobrovolné dražbě. Zástavní věřitel, vlastník  zástavního práva, má ve smyslu ustanovení § 165 obč. zák. právo na uspokojení své pohledávky prodejem zástavy, pokud jeho pohledávka není splněna včas, je splněna jen částečně nebo nebylo splněno příslušenství pohledávky,. Zástavu lze zpeněžit na  návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy (§ 165a obč. zák.). Prodej zástavy nařídí soud, pokud zástavní věřitel doloží zajištěnou pohledávku, zástavní právo k zástavě a označí zástavního dlužníka. Řízení o soudním prodeji zástavy je zahájeno na základě žaloby, kterou se zástavní věřitel domáhá nařízení soudního prodeje zástavy (§200y OSŘ). Soud rozhoduje se usnesením. Usnesení o nařízení prodeje zástavy je vykonatelné dnem, kterým nabylo právní moci.

V případě, že má zástavní věřitel pohledávku, která je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem nebo vykonatelným exekutorským zápisem,  může dát přímo návrh na zpeněžení své pohledávky veřejnou nedobrovolnou dražbou.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud má zástavní věřitel pohledávku zajištěnu zástavním právem k nemovitosti a vykonatelný notářský zápis, není třeba, aby se obracel na soud a může dát návrh na zpeněžení své pohledávky veřejnou nedobrovolnou dražbou přímo bez soudního řízení.

V některých případech lze výhodně aplikovat ustanovení §533 obč. zák. s tím, že se přistoupivši dlužník dohodne s věřitelem na plnění formou vykonatelného notářského zápisu, který bude následně dražebním titulem.

Společnost AMEX Brno, s.r.o. je připravena všem zájemcům, kteří mají zájem o řešení svých pohledávek  formou nedobrovolné dražby poskytnout zdarma odbornou konzultaci, nabídnout individualizovaný plán postupu při přípravě nedobrovolné dražby a nakonec tuto dražbu realizovat.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!