Novinky / články

Úskalí elektronických aukcí

Publikováno 07. led 2011

Úskalí elektronických aukcí

Po ukončení elektronických aukcí na našem aukčním systému jsme zanalyzovali, proč lidé vyčkávají až do poslední minuty trvání aukce a pak se diví, že kýžený předmět stejně nevydražili.

Náš aukční systém, tak jako i jiné systémy, pracuje tak, že každý kupující zadává prostřednictvím aukčního systému svoji maximální kupní cenu, kterou je ochoten zaplatit za nabízené zboží; případně tuto cenu během aukce postupně navyšuje v závislosti na průběhu aukce. Tato maximální cena (a její event. navýšení) je důvěrná a není v aukčním systému zveřejněna. Pokud zadaná maximální kupní cena kupujícího převýší nabídky ostatních kupujících, aukční systém automaticky provede jednotlivé zdvihy do takové výše, aby byl návrh kupujícího návrhem s nejvyšší kupní cenou, to znamená, že převýší druhou nejvyšší nabídku v systému o jeden zdvih případně pouze do výše maximální kupní ceny zadané kupujícím.

Pokud dojde v průběhu aukce k navýšení nabídky kupní ceny ostatními kupujícími (stavoví nové maximální kupní ceny), pokračuje aukční systém automaticky se zdvihy tak dlouho, až převýší nabídku druhé nově navýšené nejvyšší kupní ceny o jeden zdvih případně pouze do výše maximální kupní ceny zadané kupujícím. Tento cyklus pokračuje až do skončení aukce.

Vyčkávat, jak s nabídkou kupní ceny, tak s jejím navýšením, až do poslední sekundy před ukončením aukce se ale nevyplácí. Aukční systém striktně akceptuje pouze nabídky doručené do stanoveného konce aukce. Na slovo doručené je kladen důraz, neboť díky nevyhnutelné technické prodlevě mezi odesláním nabídky z počítačem kupujícího a serverem, který aukční systém provozuje a nabídku kupujícího zpracovává se může stát, že nabídka zaslaná v poslední sekundě trvání aukce nebude do aukce zahrnuta.


[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!