Novinky / články

Proč není aukce dražba

Publikováno 03. úno 2010

Proč není aukce dražba

Z právního pohledu dochází v průběhu aukce k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího, který podal v průběhu soutěže o kupní cenu nejvyšší nabídku. Organizaci a průběh soutěže stanoví předem organizátor aukce. V podstatě jde u aukce o formu veřejné soutěže nebo o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy na vystavené zboží.

Dražba, ať je to veřejná dražba dobrovolná nebo veřejná dražba nedobrovolná probíhá na rozdíl od aukce za zákonem stanovených podmínek a  (zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění) a vlastnictví předmětu dražby (tedy to, co se prodává)  na vydražitele (ten, který podal nabídku nejvyšší ceny) přechází. Jde tedy o přechod vlastnictví.

Velmi zjednodušeně zde platí:  aukce– při prodeji vzniká písemná nebo jiná forma kupní smlouvy (u nemovitostí musí být kupní smlouva písemná s ověřenými podpisy alespoň na jednom stejnopisu kupní smlouvy). Dražba – po vydražení obdrží vydražitel od dražebníka dražební protokol a po uhrazení vydražené ceny potvrzení  o nabytí vlastnictví. V případě, kdy probíhá dražba nemovitosti slouží toto potvrzení katastru k zápisu změny vlastníka.

Jaký to má význam pro prodávajícího a kupujícího? Aukce  probíhá podle podmínek stanovených organizátorem aukce. Převodem majetkových práv platí pro účastníka aukce (kupujícího i prodávajícího) obecná ustanovení občanského zákoníku, zejména pak § 588 a následující, které upravují podmínky koupě. Kupující má právo na slevu, právo odstoupit od kupní smlouvy, právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Kupující může od smlouvy odstoupit a platí zde záruční lhůty. Pokud jsou obchodní podmínky aukce stanovené jejím organizátorem odlišné, nejsou platné. Zákon má vždy vyšší právní sílu, než jakékoliv podmínky.

Dražba probíhá podle zákonem stanovených podmínek. Přechodem majetkových práv předmětu dražby  na vydražitele neplatí ustanovení obchodního zákoníku. Vydražitel kupuje předmět dražby jak „stojí a leží“, nemůže tedy uplatňovat slevy z ceny, odstoupení od smlouvy, záruční lhůtu a další.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!