Novinky / články

Nedobrovolná dražba - efektivní nástroj

Publikováno 26. říj 2007

Nedobrovolná dražba nemovitosti – efektivní nástroj uspokojení pohledávky věřitele zpeněžením nemovitosti v majetku dlužníka nebo zástavce.

Terminologie:

dražební věřitel nebo také zástavní věřitel je subjekt, jeho pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, nemovitostem nebo movitým věcem zástavního dlužníka nebo zástavce,

zástavní dlužník je subjekt, který má ve vlastnictví nemovitosti nebo movité věci a které zastavil ve prospěch věřitele jako ručení za budoucí peněžité plnění,

zástavce je subjekt, který má ve vlastnictví nemovitosti nebo movité věci a které zastavil ve prospěch dlužníka, jako ručení za budoucí peněžité plnění dlužníka.

 

Aby mohl věřitel (v terminologii zákona „dražební věřitel“) navrhnout konání nedobrovolné dražby, musí mít splněny dvě podmínky § 36 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění:

a) existenci dražebního titulu
b) zajištění pohledávky zástavním právem.

Existencí dražebního titulu je vymahatelná pohledávka, tj. pohledávka přiznaná vykonatelným rozhodnutím soudů, vykonatelným rozhodnutím rozhodčích komisí a smírů jimi schválených, vykonatelným rozhodnutím státních notářství a dohod jimi schválených,  notářskými a exekutorskými zápisy se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštních zákonů, jinými vykonatelnými rozhodnutími, schválenými smíry a listinami, jejichž soudní výkon připouští zákon.

Zajištění pohledávky je obvykle provedeno buď zástavním právem smluvním, nebo zřízením soudcovského zástavního práva. Zástavní právo je zapsáno v katastru nemovitostí.

Pokud jsou obě výše uvedené podmínky splněny, je možno přikročit k nedobrovolné dražbě nemovitosti, která zajistí zpeněžením předmětu dražby uspokojení pohledávky věřitele.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, nebo pokud chcete zajistit svou budoucí pohledávku tak, aby byla v případě neplnění dlužníka rychle realizovatelná, obraťte se na naši společnost AMEX Brno, s.r.o., kde Vám naši odborníci rádi poskytnou konzultaci. Obraťte se na odborníky dražby nemovitostí.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!