Novinky / články

Jak získat splacení dluhu prodejem zástavy

Publikováno 21. bře 2011

Jak získat splacení dluhu prodejem zástavy

Půjčili jste peníze, máte je zajištěné zástavou na nemovitosti a lhůta, do kdy měly být peníze vráceny je překročena? Dlužník se ale k placení nemá a často je i nedostupný. Jedinou cestou, jak se ke svým penězům dostat je prodej nemovitosti, kterou dlužník za svůj dluh ručil. Jinými slovy realizovat svou pohledávku zpeněžením zástavy.

Pokud máte ve smlouvě o půjčce notářskou doložku vykonatelnosti, pak je nejkratší cesta k penězům prodej zástavy nedobrovolnou dražbou. Jsou ale případy (a není jich málo), že smlouva o půjčce tuto doložku nemá.

Pak má věřitel dvě možnosti. Klasická cesta je požádat místně příslušný soud o nařízení exekuce. Soud v patřičné době toto usnesení o nařízení exekuce vydá a po nabytí právní moci je usnesení předáno exekutorovi. Ten zahájí úkony k provedení exekuce. Celý proces je časově poměrně náročný.

Druhou cestou je využít ustanovení  § 533 občanského zákoníku o přistoupení k závazku.  Druhá osoba se s věřitelem (bez souhlasu dlužníka) dohodne, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek. O této dohodě se provede notářský zápis s doložkou vykonatelnosti. V zápise se osoba, která k dluhu přistoupila zaváže, že do určité doby dluh uhradí.  Pokud dluh neuhradí, stává se věřitel dražebním věřitelem a je oprávněn navrhnout zpeněžení zástavy nedobrovolnou dražbou. V tomto případě celý proces proběhne v časovém horizontu několika měsíců.

Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme urychleně získat Vaše peníze zpět.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!