Novinky / články

Aukce obecních bytů

Publikováno 15. bře 2012

Aukce obecních bytů

Společnost AMEX Brno, s.r.o. realizovala koncem minulého roku aukce nájemních smluv obecních bytů. Atraktivita nájemních smluv spočívala v tom, že nájemní smlouvy se týkaly bytů po rekonstrukci a hlavně se jednalo o byty v obecních domech určených do privatizace. Nájemníci jednotlivých bytů si pak v rámci privatizace domu tyto byty odkoupili a vytvořili společenství vlastníků.

Aukce je formálně podobná veřejné dražbě. Na rozdíl od veřejných dražeb, prováděných v rámci zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.  platném znění),  se aukce řídí aukčním řádem, který je organizátory aukcí individualizován a právní rámec nemá.

K provádění aukcí obecních bytů byl společností AMEX Brno, s.r.o. zpracován aukční řád, který zohledňoval specifické podmínky přípravy a provádění aukcí tak, aby  byly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích  (zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění).  Aukční řád byl projednán a schválen Radou MČ v Brně.

Podle požadavku zadavatele aukcí mohly být jejich účastníky osoby, starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, mající hlášený trvalý pobyt v městě Brně s tím, že  jsou zapsány nejméně po dobu dvou let nepřetržitě do pořadníku žadatelů na pronájem bytu, který je veden příslušnou městskou částí. Nejnižší podání v každé aukci se pak odvíjelo od podlahové plochy bytu vynásobené částkou Kč/m2 stanovenou jednotně pro všechny byty. 

V průběhu pořádání aukcí se ukázalo, že vyloučení těch zájemců, kteří nesplňovali podmínky trvalého pobytu v Brně a dvouleté zapsání do pořadníku, z účasti na aukci, nebylo optimální.  Rovněž tak jednotný výpočet nejnižšího podání tj. konstantní částka za jeden metr čtvereční vynásobená plochou bytu pro všechny byty, bez zohlednění atraktivity nebo menší atraktivnosti toho kterého bytu se ve svém důsledku nejevilo jako nejvhodnější.

 

Po vyhodnocení zkušeností s provedenými aukcemi můžeme ale konstatovat, že aukce, jako naprosto transparentní metoda výběru, v kterém je rozhodující pouze výše veřejně nabízené finanční částky, se i v prostředí prodeje či pronájmu majetku obcí osvědčila. Výtěžek dosažený v aukcích pak závisí na uvážlivém stanovení jejich jednotlivých parametrů.


[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!