Novinky / články

Aukce nebo dražba

Publikováno 30. srp 2011

Aukce nebo dražba

Slovník veřejného práva československého uvádí, že „v širším smyslu se dražbou nazývá každý prodej určité věci, při němž se nabízí tato věc neurčitému počtu množství osob a prodá se oné z nich, jež nabídne nejvíce a zaváže se zároveň splnit všechny podmínky, jež byly pro tuto dražbu stanoveny.“ Je zřejmé, že výše uvedené platí i pro výraz „aukce“, tedy pro slovo, který se u nás v posledních letech pevně usadilo a je hojně frekventované.

Jaký je tedy rozdíl mezi aukcí a dražbou? Významově jsou totožné. Aukce je anglické slovo, (v originálu Auction), které se do češtiny překládá jako dražba.  Je odvozeno z latinského "augēre", což znamená „zvýšit“ nebo „zvětšit“ (v našem případě cenu prostřednictvím příhozu). Výraz aukce se ustálil zejména u prodejů uměleckých děl, v internetovém prostředí pak díky portálu Aukro, eBay a dalším, které provádějí elektronické aukce. V menší míře se používá výraz jak aukce, tak dražba při prodejích, které jsou organizovány různými subjekty.

I když se slovo aukce považuje za synonymum slova dražba a naopak je zde jeden základní rozdíl. V aukci se nakupuje i prodává, při dražbě se výhradně prodává. Aukce i dražby probíhají podle aukčního či dražebního řádu, který je obvykle zpracován tím, který aukce nebo dražby provádí. Výsledkem aukce nebo dražby takto pojmově chápané je kupní smlouva kterou se zboží převádí z prodávajícího na kupujícího.

Aukce, ani dražby ve výše uvedeném významu nejsou legislativně upraveny, o aukcích neexistuje žádný zákon. Vzhledem k dramatickému růstu finančních objemů, které procházejí zejména při elektronických aukcích, by si regulace aukcí zákonem zasloužila. Tím by se také předešlo pojmové záměně výrazů aukce a dražba.

Dražby zákonem regulované jsou dražby prováděné podle Občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.v platném znění), kterým se řídí i prodeje v rámci exekučního řízení a dražby prováděné podle zákona o veřejných dražbách (zákon č. 26/200 Sb.v platném znění).

Dražba regulovaná zákonem je zvláštním druhem prodeje. Základní výhodou je, že dochází k tzv. přechodu vlastnictví. Vlastnictví přechází na vydražitele k okamžiku příklepu na dražbě a žádná smlouva mezi prodávajícím (obvykle navrhovatele dražby) a kupujícím (vydražitelem) se neuzavírá. Zatím co při uzavření kupní smlouvy v aukci může kupující tuto smlouvu napadnout (viz. příslušná ustanovení obchodního zákoníku) v případě přechodu vlastnictví v dražbě vydražitel tuto možnost nemá.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!