Novinky / články

Archivace dokumentů

Publikováno 10. kvě 2010

Archivace dokumentů Zákon č. 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě nově upravuje manipulaci se spisovými agendami a vymezuje povinnosti původců agend (organizací, podniků a jiných), státních archivů a komerčních spisoven.

Pojem "archivace dokumentů" z hlediska pracovníků podnikové sféry obvykle slučuje výkon archivnictví a archivní služby a výkon komerční spisovny, jako organizace, která spisy pro podnikovou sféru za úplatu ukládá, pečuje o ně a vybrané spisové agendy předává místně příslušným státním archivům k trvalému uložení. Nicméně je možné "archivaci dokumentů" zobecnit i pro výkon komerční spisovny.

Fyzická archivace dokumentů je povinná ze zákona pro každou instituci a podnikatele a to bez ohledu na velikost a počet dokumentů. Prostory pro archivaci dokumentů musí vyhovovat určitým parametrům, které často organizace nemohou zajistit a proto volí archivaci dokumentů formou "outsourcingu" u komerčních spisoven.

Archivace dokumentů, zejména archivace účetních dokumentů a archivace personálií organizací je z hlediska státních archivů sledována. Porušením jednotlivých ustanovení zákona o archivnictví se podniky nebo organizace dopouští přestupku, případně správního deliktu a může být finančně sankcionována a to velmi významně.

[Zpět]
nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!