Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí
a-z

Prohlášení účastníka dražby - splňuje zákonné podmínky

Prohlášení účastníka dražby - splňuje zákonné podmínky

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

účastníka dražby dobrovolné prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném, znění

 

Datum konání dražby: ………….

 

Dražebník: AMEX Brno, s.r.o., se sídlem: Hlavní 290/74, 624 00 Brno Komín, IČO: 47910925

 

Předmětem dražby  je  soubor nemovitostí, a to: *)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Já, níže podepsaný/á:                                                      rodné číslo:                       bytem:

 

 

číslo občanského průkazu:                                                                    IČ:

 

-------------------------- tento vymezený úsek vyplní  pouze právnická osoba ---------------------------------

 

statutární orgán /  zmocněnec**)

 

společnosti                                                                                                 IČ:

 

 

se sídlem

 

(jako zástupce právnické osoby přikládám výpis z OR ne starší jak jeden měsíc a plnou moc k zastupování)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

tímto  p r o h l a š u j i

 

že jako osoba právnická / fyzická **) splňuji podmínky účastníka veřejné dražby dobrovolné společné, jak je uvedeno v ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách v platném znění a nejsem osobou vyloučenou z dražby.

 

V Brně dne 23. září 2010

 

 

 

…………………………

podpis účastníka dražby

 

 

 

*) předmět dražby opsat z dražební vyhlášky

**) nehodící se škrtněte

Související stránka: Připravované aukce a dražby

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!