Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí
a-z

nabytí vlastnictví předmětu dražby

nabytí vlastnictví předmětu dražby
Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Jde-li o podnik, přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů. Jde-li o vydražení podniku nebo jeho organizační jednotky, ručí navrhovatel za splnění závazků, které přešly s vlastnictvím podniku nebo jeho organizační složky na vydražitele.

Právní účinky přechodu vlastnického práva jsou tedy retroaktivní, kdy zákon o veřejných dražbách stanoví zvláštní odkládací podmínku podle které k přechodu vlastnického práva dojde až úhradou ceny dosažené vydražením se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu.

Související stránka: Připravované aukce a dražby

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!