AMEX Brno - Váš spolehlivý partner v realitním světě

Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Česká Republika

Předmět prodeje
rekreační areál
Popis předmětu prodeje

Resort Novomlýnská se nachází na východním konci obce Milovice v těsném sousedství dolní Novomlýnské nádrže v blízkosti křižovatky silnic S II/421 a S II/ 42 117 Milovice, Bulhary, Zaječí. Částečně zasahuje do chráněné krajinné oblasti.

Resort Novomlýnská tvoří soubor staveb: 18 ubytovacích bungalovů, objekt sociálního vybavení pro nájemce bungalovů, veřejná čerpací stanice pohonných hmot a penzion se stravovacím zařízením.  Stavby všech těchto objektů byly zahájeny a je prováděny na základě platného stavebního povolení s tím, že mimo již provozované čerpací stanice jsou ostatní v různém stupni rozestavěnosti. K resortu dále patří  rozvojová plocha pro další výstavbu.

 

 

Variabilita současného stavu rozestavěnosti umožňuje budoucímu investorovi dokončit resort podle jeho podnikatelského záměru Rezort může zajistit rozvoj služeb v oblasti rekreační a stravovací v regionu východní části Pálavy  ale může být také zaměřen na moderní ý domov pro seniory kteří jsou schopni se o sebe postarat a nepotřebují trvalou lékařskou péči.

 

Identifikace nemovitostí – předmět prodeje.

Pozemky/nemovitosti jak jsou uvedeny na LV 266 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice okres Břeclav:

parcela č.: 2419 o výměře 6397 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond

parcela č. 2420 o výměře 470 m2, zastavěná plocha nádvoří

            na pozemku stojí stavba bez čp/če, ubytovací zařízení, bez LV

parcela č.: 2421 o výměře 2498 m2,ostatní plocha, ostatní komunikace

parcela č.: 2422 o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří

            na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, bez LV

parcela č.: 2423 o výměře 43 m2 zastavěná plocha a nádvoří

            součástí je stavba Milovice, č. p. 185, občanská vybavenost

            stavba stojí na pozemku p. č.: 2423

parcela č.: 2424 o výměře 104 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

parcela č.: 2425 o výměře 78 m2, zastavěná plocha a nádvoří

            na pozemku stojí stavba bez čp/če, technické vybavení, bez LV

parcela č.: 2426 o výměře 6260, ovocný sad, chráněná krajinná oblast – II –IV. zóna, zemědělský půdní fond

a dále pozemek/nemovitost parcela č.: 2418 o výměře 644 m2, trvalý travní porost jak je tato parcela uvedena na LV 178 pro kat. území Milovice u Mikulova, obec Milovice okres Břeclav:

 

1. Bungalovy na parcele č. 2426:

Výstavba dřevěných bungalovů je prováděna na základě projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení z roku 2006.  Dle projektu je na parcele rozmístěno 18 dřevěných bungalovů půdorysného rozměru 5 x 6 m s malou verandou, sedlovou střechou a parkovacím místem zpevněným zámkovou dlažbou. Bungalovy jsou umístěny ve dvou řadách a plochy mezi nimi budou zatravněny. Budou napojeny na elektrickou energii s využitím pro osvětlení a otop dále pak na vodu a kanalizaci.

 

   Využití: zejména pro dlouhodobé pronájmy.

   Stávající stav rozestavěnosti: v současnosti jsou vybudovány železobetonové základové desky bungalovů a přípojky elektriky, vody, kanalizace.

 

2. Objekt sociálního vybavení na parcele č. 2422

Celodřevěné zateplená stavba sociálního zařízení půdorysného rozměru 5,4 x 6,0 m. Stavba je napojena na vodu, elektrickou energii a splaškovou kanalizaci.  Elektrická energie bude sloužit pro otop, osvětlení a ohřev vody. Větrání okny.

 

   Využití: jako sociální zařízení pro nájemce bungalovů.

   Stávající stav rozestavěnosti:v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

 

3. Veřejná čerpací stanice na parcele č. 2423

Provozovaná čerpací stanice je osazená jedním čtyřproduktovým výdejním stojanem s mobilním přetlakovým zásobníkem vzduchu a jednovýtokovým naftovým výdejním stojanem. Byla vybudována v roce 2006.  Na parcele č. 2425 je úložiště PHM – dvouplášťové zásobní nádrže

 

   Využití: jako veřejná čerpací stanice

   Stávající stav rozestavěnosti: zkolaudována a provozována

 

4. Restaurace a penzion na parcele č. 2420

Půdorysně má objekt tvar otevřeného V s hlavním vstupem uprostřed. Po obou stranách hlavního vstupu do objektu je uvažováno s letními terasami pro občerstvení s přímým vstupem zvenku. Dispoziční řešení:

Přízemí: ze vstupní haly je přístupná restaurace s výčepem (47 míst), bistro s barem (55 míst) a blok sociálního zařízení. V zadní části přízemí je kuchyňský provoz přístupný přes rampu a jeho součástí je jak kuchyně, tak vlastní přípravna jídel s výdejem, mytí nádobí, skladové prostory, a kancelář, nákladní výtah a manipulační prostory. Zadní vstup je uvažován pro zásobování a příchod zaměstnanců a navazuje vnitřním schodištěm do suterénu na šatny.

Suterén: v suterénu jsou šatny zaměstnanců s umývárnami a WC, technická místnost pro úpravnu vady a přípravu teplé užitkové vody. Dále je zde uvažován pro zásobování restauračního provozu chlazený sklad nápojů, část přípraven a skladů kuchyňského zázemí.

Podkroví je využito pro ubytování hostů – 8 dvoulůžkových pokojů

 

   Využití: jako stravovací zařízení a penzion

   Stávající stav rozestavěnosti: v současnosti je vybudována hrubá stavba a přípojky inženýrských sítí.

 

5. Rozvojové území pro další výstavbu na severozápadní části parcely č. 2419 a na parcele 2418

V tomto prostoru cca 3.000,00 m2 je možno vybudovat další objekty v rámci resortu Novomlýnská.

 

6. Trafostanice na parcele č. 2419

Na sloupovou trafostanici 22/0,4 kV jsou připojeny prostřednictvím rozvaděče veškeré objekty a jiná technická zařízení areálu. Sloupová TF je umístěna v severojižním rohu parcely č. 2419.

 

   Využití: napájení všech objektů a technických zařízení v areálu

   Stávající stav rozestavěnosti: v provozu

 

Odkanalizování areálu: odpadní a srážkové vody jsou v současnosti odváděny jednotnou kanalizační sítí z penzionu s restaurací, z objektu sociálního vybavení a z čerpací stanice a sváděny do velkoprostorové jímky umístěné na severním okraji parcely č. 2419. Po vybudování souboru bungalovů budou tyto jednotlivě napojeny na již připravenou jednotnou kanalizační síť. Následně se svod zaústěný do velkoprostorové jímky přemístí a napojí do připraveného podchodu pod zpevněnou komunikací. Dále bude veden jako hlavní tah samospádem směrem k Milovickému potoku a bude na něj napojena jednotná kanalizační síť bungalovů.  Před vyústěním kanalizace do Milovického potoka projdou odpadní vody čistěním v lokální ČOV.

 

Vztah k pozemků k územnímu plánu obce Milovice: územní plán vymezuje plochu danou pozemky parcelní číslo 2419 – 2426 jako zastavěné území ve smyslu zákona Stavebního zákona č.. 183/2006 Sb. § 59 a další. Parcelu č. 2418 územní plán neřeší.

Cena
20 500 000 Kč k ceně bude připočtena DPH v platné výši
Vlastnictví
Osobní
Přílohy
snímek katastrální mapy.PDF (784.70 kB)
Územní plán Milovice - hlavní výkres.pdf (252.21 kB)
Vaše dotazy Vám odpoví Jednatel
Ing. Vladimír Škára CSc. Ing. Vladimír Škára CSc.
Mobil: +420 603 852 779

obrázků: 8    videí: 0

 Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Základy bungalovů Načítám obrázek, prosím počkejte
posun vlevo
posun vpravo
Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Základy bungalovů Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Objekt sociálního zařízení Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Čerpací stanice Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Penzion s restaurací Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Rozestavěné přízemí penzionu Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Rozestavěné podkroví penzionu Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Terasa pokojů penzionui Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Pohled z terasy na vodní nádrž
 Prodej rozestavěného resortu Novomlýnská - Česká Republika na mapě

GPS: 48°51'8.174"N, 16°42'6.457"E

Zajistíme Vám nejlepší hypotéku

Ověřte si své úvěrové možnosti s kalkulačkou od GEPARD FINANCE

nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!