Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Veřejná dobrovolná opakovaná dražba pozemku Králův Dvůr - Beroun

Předmět dražby
pozemek
Popis dražby
Veřejná dražba dobrovolná velmi atraktivního pozemku, parcely č. PK 286/1 jak je tato parcela zapsána na LV č. 468 pro katastrální území Počáply, obec Králův Dvůr, okres Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Podle zápisu v LV je celková plocha pozemku 18.109 m2.

Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D5 a její mimoúrovňové křižovatky s místní komunikací č. 2363 Počaply, Králův Dvůr. Pozemek je z této místní komunikace dopravně obsloužen.

Územní plán stanovil způsob funkčního využití parcely jako SM, Smíšené využití území městského typu.
Přípustné využití:
Hlavní funkce:
  • obslužná funkce, zařízení nevýrobních služeb
  • maloobchodní a stravovací služby
  • bydlení v bytových a rodinných domech
  • zařízení pro administrativu
  • plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro rekreaci
  • parkoviště pro potřeby zóny.  

Objekty zde stavěné musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění respektovat kompoziční vztahy, měřítko a kontext okolní zástavby. KZ = 0,20/0,40

Další informace týkající se pozemku naleznete v dražební vyhlášce nebo získáte informace na místně příslušném stavebním úřadě.
Datum dražby
06.02.2008 12:00
Místo dražby
Park Hotel Průhonice
Uhříněveská 12
Průhonice
Cena dle znaleckého posudku
11 000 000 Kč
Nejnižší podání
9 700 000 Kč
Vydraženo
9 700 000 Kč

obrázků: 2    videí: 0

Veřejná dobrovolná opakovaná dražba pozemku Králův Dvůr - Načítám obrázek, prosím počkejte
posun vlevo
posun vpravo
Veřejná dobrovolná opakovaná dražba pozemku Králův Dvůr - Veřejná dobrovolná opakovaná dražba pozemku Králův Dvůr -
Veřejná dobrovolná opakovaná dražba pozemku Králův Dvůr - Beroun na mapě

GPS: 49°56'14.580"N, 14°1'15.139"E


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!