Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Adamov

Předmět dražby
movitý majetek
Popis dražby

Vyhláška výběrového řízení

Společnost AMEX Brno, s.r.o.se sídlem: Hlavní 290/74, 624 00 Brno Komín v zastoupení insolvenčního správce úpadce ADAST a.s. v likvidaci se sídlem: Adamov, Mírová 2 vyhlašuje jednokolové výběrové řízení na prodej souboru výpočetní a telekomunikační techniky.

Soubor výpočetní a telekomunikační techniky se nachází v administrativní budově ADAST, a.s. na adrese  Adamov, Mírová 2, č.p. 87, PSČ 679 04.  Soupis položek souboru výpočetní a telekomunikační techniky je uveden v příloze této vyhlášky (fotografie jsou ilustrativní, soubor je rozsáhlejší).

Podmínky výběrového řízení:

1. účastník výběrového řízení

výběrového řízení se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba, která složila kauci ve výši 20.000,- Kč a podala cenovou nabídku na koupi prodávaného souboru.  Nabídka musí být strukturovaná podle odstavce 2. této vyhlášky.

Minimální kupní cena je stanovena na částku 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) bez daně z přidaní hodnoty.

2. obsah cenové nabídky

cenová nabídka musí obsahovat:

  • u fyzické osoby:  jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje, tj. poštovní adresu, telefonní    číslo, výši nabízené ceny včetně daně z přidané hodnoty, prohlášení o zaplacení kauce ve výši 20.000,- Kč, číslo účtu, na který má být kauce vrácena, podpis
  • u právnické osoby: název firmy, IČO, DIČ, sídlo společnosti, osobu oprávněnou k jednání za společnost a její funkci, kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, event. e-mail oprávněné osoby, výši nabízené ceny včetně daně z přidané hodnoty prohlášení o zaplacení kauce ve výši 20.000,- Kč, , číslo účtu, na který má být kauce vrácena, razítko a podpis oprávněné osoby.

3. doručení cenové nabídky

cenová nabídka bude zaslána v zapečetěné obálce (doporučuje se takto ochránit i přelepy obálky) doporučenou poštou na adresu:

                        AMEX Brno, s.r.o., Hlavní 290/74, 624 00 Brno

Cenová nabídka může být též doručena osobně do kanceláře společnosti AMEX Brno na výše uvedené adrese. V tomto případě je nutno den a hodinu doručení dohodnout předem na tel. 603 852 779.

Obálka bude na své levé straně opatřena výrazným nápisem: výběrové řízení, výpočetní technika

4. kauce

každý účastník výběrového řízení je povinen složit kauci ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Kauce musí být složena  při podání cenové nabídky na účet společnosti AMEX Brno, s.r.o., č.ú.: 106803514/0600, v.s.: 268011, nebo v hotovosti v kanceláři společnosti AMEX Brno, s.r.o.

Účastníkům výběrového řízení, kteří ve výběrovém řízení nezvítězili, bude kauce vrácena do 5ti pracovních dnů zpět na účet, který byl v jejich cenové nabídce uveden, nebo v hotovosti v kanceláři společnosti AMEX Brno, s.r.o. Vítězi výběrového řízení bude kauce Vítězi výběrového řízení bude kauce vrácena po úplném vyklizení souboru nábytku a příslušenství z místa jeho současného uložení

V případě, že vítěz výběrového řízení nepodepíše s insolvenčním správcem kupní smlouvu do 10ti kalendářních dnů od doby, kdy mu bylo doručeno oznámení o jeho vítězství ve výběrovém řízení, nebo když kupní cenu podle podmínek kupní smlouvy neuhradí, kauce jím složená propadá a bude použita na náhradu nákladů výběrového řízení.

5. termín výběrového řízení

výběrové řízení začíná dne 20. ledna 2010 a končí dne 25. února 2010 ve 12:00 hod.

Obálky budou otevřeny v pondělí dne 1. března 2010 v 10:00 hod za účasti insolvenčního správce,  člena výboru věřitelů  a zástupce společnosti AMEX Brno, s.r.o.

Nabídky, které neobsahují náležitosti podle článku 2. této vyhlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

6. další podmínky výběrového řízení

vítěz výběrového řízení se v kupní smlouvě zaváže, že soubor výpočetní a telekomunikační techniky vlastními prostředky a na vlastní náklady naloží a odveze z místa jejich současného uložení a to do termínu uvedeného v kupní smlouvě.

Vítěz výběrového řízení v kupní smlouvě akceptuje skutečnost, že se skutečná položková skladba souboru výpočetní a telekomunikační techniky může odchylovat od soupisu položek uvedeného v příloze této vyhlášky a to jak množstevně tak i druhově. Dále pak podepíše doložku ochrany informací uložených na  paměťových nosičích instalovaných v jednotlivých výpočetních prostředcích.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez udání důvodu a bez náhrady nákladů, které účastníkům výběrového řízení z tohoto titulu vznikly.

7. Prohlídky souboru nábytku a příslušenství 

Pro zájemce budou zajišťovány individuální prohlídky podle dohody s pracovníky společnosti AMEX Brno, s.r.o. na níže uvedeném telefonním čísle.

Sraz zájemců o prohlídku bude vždy v dohodnutém termínu před administrativní budovou ADAST, a.s. na adrese  Adamov, Mírová 2, č.p. 87, PSČ 679 04.

Další informace a kontakt na tel.: 603 852 779, 775 988 229

Datum dražby
25.02.2010 12:00
Cena dle znaleckého posudku
0 Kč
Nejnižší podání
100 000 Kč
Vydraženo
105 000 Kč
Přílohy
Soubor výpocetní a telekomunikacní techniky.pdf (53.05 kB)

obrázků: 6    videí: 0

Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Servery a serverová skříň Načítám obrázek, prosím počkejte
posun vlevo
posun vpravo
Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Servery a serverová skříň Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Síťové prvky (aktivní switch) a  serverová skříň Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Serverové skříně a síťové komponenty Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Plotter Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Laserová tiskárna Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Různé typy skenerů
Výběrové řízení na prodej výpočetní a telekomunikační techniky ADAST, a.s. - Adamov na mapě

GPS: 49°17'58.820"N, 16°39'15.276"E


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!