Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Třebíč

Předmět dražby
výrobní prostor, skladový areál, movitý majetek
Popis dražby
Nabídka prodeje průmyslového areálu úpadce, STROJÍRNY OPATOV, spol. s r.o.
Opatov na Moravě, okres Třebíč


A. Předmět prodeje:
I. soubor nemovitostí:
a)    budovy: bez čp/če, výroba na parcele St. 351, LV:768; bez čp/če, jiná stavba na parcele St. 547, LV:768; bez čp/če, jiná stavba na parcele St. 548, LV:768; bez čp/če, výroba na parcele St. 549, LV:768,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 985 pro katastrální území: 711471 Opatov na Moravě, obec: 591319 Opatov, okres CZ0634 Třebíč u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč   
b)    pozemky: parcela č.: St. 351, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 985; parcela č.: St. 352, zastavěná plocha a nádvoří; parcela č.: St. 541, zastavěná plocha a nádvoří; parcela č.: St. 542, zastavěná plocha a nádvoří; parcela č.: St. 547, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 985; parcela č.: St. 548, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 985; parcela č.: 549, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 985; parcela č.: 288/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13.364 m2, vzniklá rozdělením původní parcely č.: 288,
budovy: bez čp/če průmyslový objekt na parcele St. 352; bez čp/če výroba na parcele St. 541; bez čp/če jiná stavba na parcele St. 542,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 768 pro katastrální území: 711471 Opatov na Moravě, obec: 591319 Opatov, okres CZ0634 Třebíč u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč   

II. soubor movitých věcí     
ohřívač vody - průtokový
ovladač mostního jeřábu
linka kuchyňská Astoria 340
podpora mostového jeřábu
jeřáb mostový
kuchyňská linka-šatna ženy
šatní skříňky-ženy-horní hala
ohřívač vody 6301 OVL 630L
ohřívač vody (spodní hala)
odsávání LBH, Týn nad Sáz.
změkčovací zařízení WGD 9000
odsávací zařízení II. rekuperace
kotel Slatina S60, v.č.10522
kotel Slatina S60, v.č.10522
úpravna vody s příslušenstvím

B. Blokační záloha a kupní cena

I.    Kupní cena souborů movitých věcí a nemovitostí uvedených v odstavci A této nabídky je 13.500.000,- Kč (slovy třináctmilionůpětsettisíc korun českých). Cena movitých věcí uvedených v odstavci A II. byla stanovena na 500.000,- Kč. K ceně movitých věcí bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
II.    Prodej bude uskutečněn na základě tří kupních smluv, ve kterých bude prodávajícím:
a)    správce konkurzní podstaty JUDr. František Sochor mající dispoziční právo s majetkem úpadce, STROJÍRNY OPATOV, spol. s r.o. , který uzavře s kupujícím kupní smlouvu na soubor nemovitostí uvedených v bodě AI. a) a na soubor movitých věcí uvedených v bodě A II. této nabídky,
b)    paní MUDr. Kaiserová Milada a paní Pourová Lenka, které uzavřou s kupujícím kupní smlouvu na soubor nemovitostí uvedených v bodě AI. b) této nabídky.
III.    Blokační záloha, jako vyjádření vážného úmyslu budoucího kupujícího, bude složena ve výši 1.000.000,- Kč k rukám  správce konkurzní podstaty JUDr. Františka Sochora na základě „Smlouvy o složení blokační zálohy“. V této smlouvě bude uvedena penalizační částka ve výši 50% složené blokační zálohy v případě, že budoucí kupující od svého záměru odstoupí, nebo neuzavře s prodávajícími kupní smlouvy do data stanoveného ve „Smlouvě o složení blokační zálohy.
IV.    Budoucí kupující se ve „Smlouvě o složení blokační zálohy“ zaváže, že podepíše kupní smlouvy a zaplatí kupních cenu u všech tří smluv do 45 dnů od jejího podpisu.

C. Vztahová řešení:

I.    Věcné břemeno chůze a jízdy oprávnění pro parcelu č.: 288/3, povinnost k parcele č.: 288/1 (obslužná komunikace do areálu vedoucí přes soukromý pozemek p.č.:  288/1, LV 768, jak je vyznačeno na Geometrickém plánu pro rozdělení pozemků č.: 625/2008)
II.    Věcné břemeno chůze a jízdy ze účelem zajištění provozu, oprav, úprav, údržby a likvidace podzemního vedení kanalizace a vodovodního potrubí, oprávnění pro parcelu č.: 288/3, povinnost k parcele č.: 288/1
III.    Věcné břemeno chůze a jízdy a provádění staveních prací za účelem zřízení, zajištění provozu, oprav, úprav, údržby a likvidace podzemního vedení plynu oprávnění pro parcelu č.: 288/3, povinnost k parcele č.: 288/1
IV.    Věcné břemeno  zajištění provozu, oprav, úprav, údržby a likvidace kotelny umístěné v budově bez čp/če, průmyslový objekt na parcele St. 289, LV 768,  oprávnění pro parcelu č.: 288/3, povinnost k budově bez čp/če, průmyslový objekt na parcele St. 289, LV 768
Datum dražby
04.07.2008 00:00
Cena dle znaleckého posudku
0 Kč
Nejnižší podání
13 500 000 Kč
Vydraženo
9 000 000 Kč

obrázků: 9    videí: 0

Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-exteriér 1 Načítám obrázek, prosím počkejte
posun vlevo
posun vpravo
Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-exteriér 1 Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-exteriér 2 Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-exteriér 3 Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-interiér 1 Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Výrobní hala-interiér 2 Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Montovaný sklad Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Plechový sklad Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Administrativní objekt Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Vjezd do průmyslového areálu
Veřejná dobrovolná dražba komerčního areálu - Třebíč na mapě

GPS: 49°13'44.933"N, 15°39'21.769"E


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!