Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Aukce - nájemní smlouva k bytu 2+1, Palackého tř. 7 (2) - Česká Republika

Předmět dražby
nájemní smlouva k bytu
Popis dražby

Statutární město Brno,Městská část Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59

vyhlašuje v souladu se Způsobem pronájmu bytů v majetku Města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole

 záměr pronájmu obecního bytu (2+1)

formou aukce na výši finančního daru městu Brno, městské části Brno Královo Pole. 

O pronájem obecního bytu nacházejícího se v domě doporučeném k prodeji se mohou přihlásit pouze ti žadatelé, kteří mají trvalý pobyt na území statutárního města Brna (nebo v případě příslušníků jiných členských států EU mají v ČR  potvrzen přechodný pobyt nebo povolen trvalý pobyt a místo pobytu hlášeno na území statutárního města Brna) a kteří mají na MČ Brno – Královo Pole evidovanou řádně aktualizovanou žádost o pronájem bytu  nepřetržitě po dobu dvou let.

Adresa bytu: Palackého tř. 7     číslo bytu: 2                         registrační číslo bytu: 42/10

Kvalita bytu: STANDARD             podlaží: 1 NP                            výtah: ANO   

1. pokoj: 18,80 m2                     Kuchyně:6,80 m2                     Balkon ……

2. pokoj: 12,20 m2                     Předsíň:5,10 m2                       Spíž – 1,00 m2

3. pokoj:  ……. m2                       Koupelna:2,30 m2                      Sklep: 2,30m2

4. pokoj: ……… m2                       WC:1,00m2                             Způsob vytápění: ÚT

 Celková plocha bytu: 49,50 m2  Čisté nájemné: 3.925,00 Kč/ měsíc

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2012. Pokud budou ze strany nájemce bytu po celou dobu řádně plněny veškeré povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zavazuje se pronajímatel na základě písemné žádosti nájemce prodloužit dobu trvání nájmu o 2 roky, a to i opakovaně, formou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.

Aukční vyhláška

1.   Organizační přípravu a průběh aukcí zajišťuje AMEX Brno, s.r.o., Hlavní 290/74, 624 00 Brno

2.   Prohlídky bytu dne 17. 10. 2011 v době od 10,45 hod.    do 11,15 hod .

3.    Touto vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Datum aukce se stanovuje na čtvrtek dne 10. 11. 2001 v zasedací místnosti úřadu Městské části Brno – Králova Pole na adrese Brno, Královo Pole, Husitská 1. Zahájení aukce bude provedeno vyvoláním licitátora v 11,00 hod. Aukce bude probíhat podle Aukčního řádu projednaného a schváleného Radou MČ  Brno Královo Pole.

4.   Předmětem aukce je výše finančního daru  budoucího nového nájemce výše uvedeného bytu

5.   Nejnižší podání:301.200,- Kč,  minimální příhoz 10.000,- Kč

6.    Dražební jistota ve výši 50.000,- Kč může být složena od dne zveřejnění této vyhlášky  bankovním převodem na účet 197845786/0600 vedeném u GE Money Bank, v.s. 210112011 s uvedením jména a příjmení složitele, nebo v hotovosti před zahájením aukce.

7.     Výše daru dosaženého v aukci musí být uhrazena do 30ti dnů od podpisu Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Další informace na adrese AMEX Brno, s.r.o., tel.: 840 484 048, 603852779, fax: 542 213 335, e-mail: info@amex-brno.cz, kde je také možné na vyžádání obdržet Aukční řád v e-formě.

Datum dražby
10.11.2011 11:00
Místo dražby
Zasedací místnost úřadu Městské části Brno – Králova Pole na adrese Brno, Královo Pole, Husitská 1
Cena dle znaleckého posudku
0 Kč
Nejnižší podání
301 200 Kč
Vydraženo
301 200 Kč
Přílohy
Aukční řád.doc.pdf (46.19 kB)
Vzor darovací a budoucí smlouvy.pdf (22.92 kB)
Aukce - nájemní smlouva k bytu 2+1, Palackého tř. 7 (2) - Česká Republika na mapě

GPS: 49°13'11.580"N, 16°35'48.541"E


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!