Máme řešení pro každou situaci ať jde o dražbu, exekuci či prodej nemovitostí

Aukce - nájemní smlouva k bytu 2 + 1 Pešinova 4 (8) - Česká Republika

Předmět dražby
nájemní smlouva k bytu
Popis dražby

Statutární město Brno,Městská část Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59

vyhlašuje v souladu se Způsobem pronájmu bytů v majetku Města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole

 záměr pronájmu obecního bytu (2+1)

formou aukce na výši finančního daru městu Brno, městské části Brno Královo Pole. 

O pronájem obecního bytu nacházejícího se v domě doporučeném k prodeji se mohou přihlásit pouze ti žadatelé, kteří mají trvalý pobyt na území statutárního města Brna (nebo v případě příslušníků jiných členských států EU mají v ČR  potvrzen přechodný pobyt nebo povolen trvalý pobyt a místo pobytu hlášeno na území statutárního města Brna) a kteří mají na MČ Brno – Královo Pole evidovanou řádně aktualizovanou žádost o pronájem bytu  nepřetržitě po dobu dvou let.

Adresa bytu: Pešinova 4     číslo bytu: 8                              registrační číslo bytu: 31/10

Kvalita bytu: STANDARD          podlaží: 4 NP                         výtah: NE      

1. pokoj: 23,10 m2                  kuchyně: 7,400 m2                balkon 1,10 m2

2. pokoj: 16,20 m2                  předsíň: 4,18 m2                   spíž:  1,50 m2

3. pokoj:  ……. m2                    koupelna:3,40 m2                 sklep: 7,20m2

4. pokoj: ……… m2                   WC: 1,00                            Vytápění:etáž. topení

Celková plocha bytu: 63,98 m2     Čisté nájemné: 5.074,00 Kč/ měsíc

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2012. Pokud budou ze strany nájemce bytu po celou dobu řádně plněny veškeré povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zavazuje se pronajímatel na základě písemné žádosti nájemce prodloužit dobu trvání nájmu o 2 roky, a to i opakovaně, formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.


Aukční vyhláška

1.   Organizační přípravu a průběh aukcí zajišťuje AMEX Brno, s.r.o., Hlavní 290/74, 624 00 Brno

2.   Prohlídky bytu dne 22. 11. 2011 v době od 14,00 hod.    do 14,20 hod .

3.    Touto vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Datum aukce se stanovuje na pondělí dne 28. 11. 2011 v zasedací místnosti úřadu Městské části Brno – Králova Pole na adrese Brno, Královo Pole, Husitská 1. Zahájení aukce bude provedeno vyvoláním licitátora v 12,00 hod. Aukce bude probíhat podle Aukčního řádu projednaného a schváleného Radou MČ  Brno Královo Pole.

4.   Předmětem aukce je výše finančního daru  budoucího nového nájemce výše uvedeného bytu

5.   Nejnižší podání:320.000,- Kč,  minimální příhoz 10.000,- Kč

6.    Dražební jistota ve výši 50.000,- Kč může být složena od dne zveřejnění této vyhlášky  bankovním převodem na účet 197845786/0600 vedeném u GE Money Bank, v.s. 210112011 s uvedením jména a příjmení složitele, nebo v hotovosti před zahájením aukce.

7.     Výše daru dosaženého v aukci musí být uhrazena do 30ti dnů od podpisu Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Další informace na adrese AMEX Brno, s.r.o., tel.: 840 484 048, 603852779, fax: 542 213 335, e-mail: info@amex-brno.cz, kde je také možné na vyžádání obdržet Aukční řád v e-formě.

Datum dražby
27.10.2011 12:00
Místo dražby
Zasedací místnost úřadu Městské části Brno – Králova Pole na adrese Brno, Královo Pole, Husitská 1.
Cena dle znaleckého posudku
320 000 Kč
Nejnižší podání
320 000 Kč
Vydraženo
390 000 Kč
Přílohy
Aukční řád.doc.pdf (46.19 kB)
Vzor darovací a budoucí smlouvy.pdf (22.92 kB)
Aukce - nájemní smlouva k bytu 2 + 1 Pešinova 4 (8) - Česká Republika na mapě

GPS: 49°13'10.522"N, 16°35'46.386"E


nebo se zaregistrujte:
Nová registrace
Přihlášení / Registrace

Najdete nás na adrese

AMEX Brno, s.r.o.
Hlavní 290/74
624 00 Brno

Česká republika

T:+420 603 852 779
F:+420 542 213 335

E:

Zobrazit adresu AMEX Brno na

Pište nám Vaše dotazy a připomínky

Přihlaste se k odběru novinek

Několikrát do měsíce zasíláme novinky emailem. Náše novinky obsahují upozornění na konané dražby, změny v zákonech, které se dotýkájí jakkoliv naší činnosti. Získáte tak i Vy rychlé a přehledné informace, a zadarmo!